ต้นกล้าแห่งชีวิต

ต้นกล้าบุ่งคล้า

วิถีแห่งชาวดิน คนบุ่งคล้า เมื่อสงกรานต์ผ่าน ก็พากันหอบเสียบ จอบ พร้อมรถไถ (ควายเหล็ก) ลงทุ่งเพื่อเตรียมกล้า ไว้ปลูก ดำ ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี สะท้อนวิถีชาวดิน คนอีสานได้เป็นอย่างดี ความสุข รอยยิ้ม ความหวังของชาวบ้านเริ่มขึ้นอีกครั้ง ด้วยความหวังว่า ทำนาเสร็จจะมีข้าวไว้กิน และเก็บไว้เพืื่อขาย ในลำดับต่อไป แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเหมือนกัน ที่ปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ ไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวบ้านตั้งใจ เพราะด้วยภัยธรรมชาติ น้ำหลาก ตลอดปี เพราะบุ่งคล้าเป็นพื้นที่ลุ่ม สิ่งที่ได้รับจากต้นกล้าแห่งชีวิต อันเขียวขจีนี้ คือ เศษเสี่ยว ของผลลัพท์ที่คาดหวัง แต่สิ่งที่ผมเห็น คือ ชาวบ้านไม่ได้ละความพยายามเลย แม้รู้ทั้งรู้ ว่าปีนี้มันก็ต้องน้ำหลาก อีกครั้งอยู่แล้ว เค้าก็ทำเหมือนๆ เดิม เพียงแค่หวังว่าอย่างน้อย มันก็ยังเหลือร่องลอย แห่่งการกระทำเขาเค้าอยู่ เพื่อดำรงชีพ รอการกลับสู่วัฎจักรชีวิตต่อไป….

แต่สิ่งที่แน่นอน ของชีวิตคนอีสาน คือ ไม่มีอดตาย หากยังหายใจ และใช้ สองมือ สองขา ที่พ่อแม่ให้มา อย่างเต็มที่….เพราะอย่างน้อยเราก็ยังมีข้าวกิน…จริงไหม อีสานบ้านเฮา จงเจริญ……

write by: หมออนามัยไกลบ้าน : UnityNature.com

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>