ไข้สมองอักเสบ (japanese B Encephalitis Virus)

ไข้สมองอักเสบ

โรคไข้สมองอักเสบ JE นี้นะครับ ไม่ต้องกลัวไป เพราะปัจจุบันป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้ว แต่ก็รู้ไว้ใช่ว่า จริงไหมครับ
ทำไมถึงเรียกว่า japan ก็เพราะว่าคนพบโรคนี้โดยการแยกเชื้อจากสมองผู้เสียชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น

สาเหตุเกิดจากเชื้อ

พาหะนำโรค คือ ยุงรำคาญ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดชีวิต สัตว์อื่น เช่น วัว ควาย ม้า ลา แพะ แกะ เป็ด ไก่ นกพิราบ

สามารถป่วยเป็นโรคนี้ได้ทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่พบมากในเด็ก 5-9 ปี

อาการแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ครับ
1. ระยะอาการนำ (prodomal stage) มีไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
2. ระยะอาการสมองอักเสบเฉียบพลัน (Acute encephalitis stage) ยังมีไข้สูง มึนงง ซึม ไม่รู้ตัว อาจจะมีคอแข็งร่วมด้วย
3. ระยะกึ่งเฉียบพลัน (Sub acute stage) ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไข้ลดเป็นปกติ อาการทางระบบประสาทก็จะดีขึ้น
4. ระยะฟื้นตัว (Convalescence stage) อาการทางประสาทดีขึ้นมาก ประมาณร้อยละ 50

ส่วนการป้องกันก็ดังนี้ครับ

1. ควบคุมยุงที่เป็นพาหะ
2. รับวัคซีนก่อนการเกิดโรค (การให้วัคซีนแก่ผู้สัมผัสไม่สามารถควบคุมโรคได้)

อ้างอิง : อ.สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

write by: หมออนามัยไกลบ้าน :UnityNature.com

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>